Over ons

Stichting Fatih Leiden werkt onder de koepelorganisatie Nederlandse Islamitische Federatie te Rotterdam. NIF heeft een klein maar effectief stafbureau, dat de aangesloten organisaties ondersteunt en helpt te professionaliseren. NIF heeft een stichtingsvorm, deze bestaat uit verschillende organisaties die zelfstandig opereren, maar verbonden zijn aan het bestuur van de overkoepelende federatie. De NIF heeft een achterban van ruim vijftienduizend actieve personen.

Afgezien van verschillende bindingen in bijvoorbeeld de Nederlandse adviesorganen is de federatie zowel formeel als inhoudelijk onafhankelijk. Het beleid van NIF en dus ook van Stichting Fatih Leiden is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal.

De missie en visie van Stichting Fatih Leiden

Missie
Het continueren van een religieus- en cultureel centrum(moske) waar Islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, ontmoetingenen andere educatieve activiteiten worden gehouden die voor een ieder toegankelijk is.

Visie
Ons doel bereiken door het brede van spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen, sociale en maatschappelijke activiteiten. Een ieder, moslim en niet-moslim is hierbij welkom.

Contact gegevens

Naam instelling

Stichting Fatih Sultan

Contactgegevens (bezoek en postadres)

Stichting Fatih Sultan

Johan Wagenaarlaan 11

2324 XD Leiden

www.stichtingfatih.nl

info@stichtingfatih.nl

KVK-nummer: 28115962

RSIN: 817977491