De vrouwenbeweging vertegenwoordigt de mening van de vrouwen in het bestuur en daarnaast organiseert zij diverse culturele, educatieve activiteiten aan kinderen en jongeren en evenementen speciaal gericht op vrouwen. Ook dragen ze hun financieel steentje bij aan de stichting door het organiseren van activiteiten zoals het verkopen van Turkse gerechten aan onze leden en het organiseren van een buurtbraderie.