Onderwijs

Ondanks de mogelijkheid in Nederland om scholen te stichten op religieuze grondslag, heeft naar schatting de helft van de ouders met een islamitische achtergrond behoefte aan extra religieus onderwijs voor hun kinderen. Stichting Fatih Leiden biedt haar leden de mogelijkheid om in het weekend onderwijs met Islamitische basis te geven.

Arabische les

De Moskee is niet alleen een gebedshuis, maar ook een onderwijsinstituut. Onderwijs staat hoog in het vaandel en wordt gegeven aan jong en oud.

Met het onderwijs willen wij de volgende doelstellingen behalen:

  • Het leren beheersen van de Arabische taal en Koran memorisatie kunnen opdoen, zodanig dat de leerling zelfstandig de Koran kan lezen en kan bidden.
  • Het opdoen van kennis over de Islam, zodanig dat de leerling de religie leert kennen en leert begrijpen. Daarnaast geven wij ook aan de kinderen Turkse basis taal en cultuur les.

De lessen voor de kinderen bestaan uit:

  • Arabische taal
  • Koran memorisatie
  • Islamitische basiskennis
  • Turkse taallessen

Vanaf 6 jaar kunnen kinderen deelnemen aan onze Koran lessen en Turkse taallessen. Eerste twee jaar bestaat uit spelenderwijs kennis maken de Koran en Turkse taal.

Lesdagen:

  • Zaterdag (Meisjes): van 10:30 – 14:00 uur.
  • Zondag (Jongens): van 10:15 – 13:45 uur.

Voor informatie neem a.u.b. contact met ons op.

Inleiding in de Islam

Hieronder vindt u enkele begrippen en korte informatie over de Islam.

Allah: benaming voor God
Islam: overgave (aan God)
Mohammed: de laatste der profeten en de Boodschapper (vrede zij met Hem) van de Islam
Boodschapper: een profeet die openbaringen van Allah naar de mensen brengt
Koran: het heilige boek met de woorden van Allah
Soera: hoofdstukken in de Koran
Ayah: verzen in de Koran
Soenna: gewoonten en adviezen van Mohammed (vzmh)
Hadieth: woorden van Mohammed (vzmh)
Kalief: opvolger van de Profeet (over wereldlijke aangelegenheden)
Imam: voorgangen in de moskee
Salat: ritueel gebed
Woedoe: rituele wassing om rein te worden
Halal: Islamitische term voor ‘toegestaan’
Haram: Islamitische term voor ‘verboden’
99 Schone Namen van Allah: namen die binnen de Islam voor God worden gebruikt.

Islamitische feestdagen

Suikerfeest (Ramadanfeest): afsluiting van het vastenmaand Ramadan (duurt 3 dagen).
Offerfeest: rituele slachting van schaap of rund (duurt 3 dagen).

Vijf zuilen van de Islam

– De geloofsbelijdenis
elk moslim zegt: “Ik betuig dat er geen andere God is dan Allah en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is”.
– De salat
een moslim moet 5 keer per dag bidden. 
– Het vasten
een moslim moet tijdens de vastenmaand Ramadan gaan vasten.
– Het geven van aalmoezen
een moslim die financieel in goede situatie verkeerd, moet aan de armen jaarlijks een klein deel van zijn bezit afstaan aan de armeren. 
– De bedevaart
een moslim is verplicht om één keer in zijn leven op bedevaart te gaan naar Mekka (mits zijn financiële situatie dit toestaat).

Vrouwenafdeling

De vrouwenbeweging vertegenwoordigt de mening van de vrouwen in het bestuur en daarnaast organiseert zij diverse culturele, educatieve activiteiten aan kinderen en jongeren en evenementen speciaal gericht op vrouwen. Ook dragen ze hun financieel steentje bij aan de stichting door het organiseren van activiteiten zoals het verkopen van Turkse gerechten aan onze leden en het organiseren van een buurtbraderie.

Cito toets training

Wij bieden kinderen Cito-begeleiding, waarin zij vertrouwd raken met de manier waarop een Cito-toets is opgebouwd. Kinderen met leerproblemen ondervinden soms extra moeilijkheden met de Cito-toetsen. Zij hebben moeite met de vraagstelling of zijn erg onzeker over hun eigen kunnen. Door hen vertrouwd te maken met het type opgaven kunnen zij tot resultaten komen die meer recht doen aan hun capaciteiten.

De Cito-eindscore vormt geen bindend onderdeel meer van het schooladvies maar is een onderdeel van het Leerlingvolgsysteem. Het schooladvies wordt dan gebaseerd op de resultaten uit het Leerlingvolgsysteem. In de Cito-begeleiding kunnen wij uw kind ook voorbereiden op de Cito-toetsmomenten die een onderdeel vormen van het Leerlingvolgsysteem.

Het doel is dat uw kind met meer zelfvertrouwen en rust de Cito-toets kan maken en kan laten zien wat hij of zij echt kan!!

Wilt u uw kind bij ons aanmelden voor Cito-begeleiding? Neem dan contact met ons via e-mail: info@stichtingfatih.nl

Değerli Cemaatimiz,

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında ilkokul son sınıflar için Cito eğitimi verilecektir. Başvuru yapmak isteyenler varsa, yönetimimizle irtibata geçebilir.

Saygılarımızla,