Inleiding in de islam

Hieronder vindt u enkele begrippen en korte informatie over de Islam.

Allah: benaming voor God
Islam: overgave (aan God)
Mohammed: de laatste der profeten en de Boodschapper (vrede zij met Hem) van de Islam
Boodschapper: een profeet die openbaringen van Allah naar de mensen brengt
Koran: het heilige boek met de woorden van Allah
Soera: hoofdstukken in de Koran
Ayah: verzen in de Koran
Soenna: gewoonten en adviezen van Mohammed (vzmh)
Hadieth: woorden van Mohammed (vzmh)
Kalief: opvolger van de Profeet (over wereldlijke aangelegenheden)
Imam: voorgangen in de moskee
Salat: ritueel gebed
Woedoe: rituele wassing om rein te worden
Halal: Islamitische term voor ‘toegestaan’
Haram: Islamitische term voor ‘verboden’
99 Schone Namen van Allah: namen die binnen de Islam voor God worden gebruikt.

Islamitische feestdagen

Suikerfeest (Ramadanfeest): afsluiting van het vastenmaand Ramadan (duurt 3 dagen).
Offerfeest: rituele slachting van schaap of rund (duurt 3 dagen).

Vijf zuilen van de Islam

– De geloofsbelijdenis
elk moslim zegt: “Ik betuig dat er geen andere God is dan Allah en dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is”.
– De salat
een moslim moet 5 keer per dag bidden. 
– Het vasten
een moslim moet tijdens de vastenmaand Ramadan gaan vasten.
– Het geven van aalmoezen
een moslim die financieel in goede situatie verkeerd, moet aan de armen jaarlijks een klein deel van zijn bezit afstaan aan de armeren. 
– De bedevaart
een moslim is verplicht om één keer in zijn leven op bedevaart te gaan naar Mekka (mits zijn financiële situatie dit toestaat).