Doneren, Sponsoring en Vrijwilligers

Doneren

Stichting Fatih Leiden genereert haar inkomsten van lidmaatschappen, donaties en giften. Dankzij uw steun kan de Stichting haar gebouw beheren, activiteiten organiseren en actief zijn op het gebied van onderwijs. Iedere donatie ongeacht de grootte wordt dankbaar geaccepteerd.

Naam organisatie: Stichting Fatih Leiden

Rekeningnummer (IBAN): NL86 INGB 0006 7729 52

Stichting Fatih Leiden is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de belastingdienst.

RSIN-nummer: 817977491

Sponsor worden

Naast donaties zijn incidentele giften ook een belangrijke inkomstenbron van de stichting. U kunt een bepaalde activiteit en/of een gedeelte van de activiteit sponsoren zoals jaarlijkse braderieën (kermis).

Vrijwilliger worden

Wil jij ook samen met ons de gemeenschap helpen en ondersteunen met goede doel evenementen en activiteiten?

Meld jezelf dan aan als vrijwilliger. Stuur een mail naar; info@stichtingfatih.nl.