Activiteiten

Wij zijn meer dan een gebedsruimte alleen. De stichting organiseert diverse activiteiten, allemaal mede mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers. Hier en op social media vindt u meer informatie over onze activiteiten.

Agenda

Middels onze social media-kanalen zoals facebook stellen wij onze leden op een effectieve wijze op de hoogte van nieuwe activiteiten.

Acties en inzamelingen

Stichting Fatih Leiden genereert haar inkomsten van lidmaatschappen, donaties en giften. Dankzij uw steun kan de Stichting haar gebouw beheren, activiteiten organiseren en actief zijn op het gebied van onderwijs. Iedere donatie ongeacht de grootte wordt dankbaar geaccepteerd.

Naam organisatie: Stichting Fatih Leiden

Rekeningnummer (IBAN): NL86 INGB 0006 7729 52

Stichting Fatih Leiden is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de belastingdienst.

RSIN-nummer: 817977491

 

Naast donaties zijn incidentele giften ook een belangrijke inkomstenbron van de stichting. U kunt een bepaalde activiteit en/of een gedeelte van de activiteit sponsoren zoals jaarlijkse braderieën (kermes).

 

Wil jij ook samen met ons de gemeenschap helpen en ondersteunen met goede doel evenementen en activiteiten?

Meld jezelf dan aan als vrijwilliger. Stuur een mail naar; info@stichtingfatih.nl.

Onze activiteiten

Wij zijn meer dan een gebedsruimte alleen. De stichting organiseert onder andere de volgende activiteiten, allemaal mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Een greep hiervan zijn:

•             Onderwijs aan ouderen en aan jongeren

•             Ramadan programma’s

•             Huis gesprekken

•             Huiswerkbegeleiding en CITO begeleiding

•             Lezingen (in het Nederlands en Turks)

•             Workshops

•             Koran competitie

•             Goede doelen acties

•             Informatie avonden

•             Activiteiten voor vrouwen en jongeren

•             Het organiseren van een buurtbraderie

Ons doel bereiken door spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen, sociale en maatschappelijke activiteiten. Een ieder, moslim en niet-moslim is hierbij van harte welkom.