Onze Activiteiten

Activiteiten:
Het doel die Stichting Fatih voor ogen heeft met het organiseren van deze activiteiten is om
leden te emanciperen, te ontwikkelen en ontplooien, te integreren en participeren in de
Nederlandse samenleving. Stichting Fatih staat voor integratie, emancipatie en participatie in de
Nederlandse samenleving. Dit wordt gedaan vanuit de Islam geïnspireerde maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Met deze missie willen we de Nederlandse maatschappij dienstbaar zijn.

Forums, conferenties en Seminars:
Donateurs worden de mogelijkheden geboden om deel te nemen aan leerzame forums,
conferenties en seminars op geschikte locaties met geleerden die zijn sympathiek achten, over
verschillende onderwerpen die hen interesseren en waarover zij geïnformeerd willen worden.

Onderwijs:
Stichting Fatih Leiden biedt haar leden de mogelijkheid om in het weekend onderwijs met een
Islamitische basis te ontvangen. Het belang van onderwijs staat bij ons hoog in het vaandel, en
we richten ons op een breed publiek, zowel jong als oud. Naast het verstrekken van Islamitisch
onderwijs, bieden we ook lessen aan in de Turkse taal en cultuur voor kinderen. Verder verzorgen
we huiswerkbegeleiding en begeleiden we kinderen bij het voorbereiden voor de CITO-toets.

Werkcolleges voor bestuurders:
Aan alle bestuursleden die werkzaam zijn in onze stichting nemen een aantal keren per jaar deel
aan leerzame bijeenkomsten over hoe de organisaties bestuurd moeten worden en er worden
hen organisatiebekwaamheden bijgebracht.

Sport:
Omdat sport altijd de aandacht van de mensen heeft en veel publiek trekt. worden er
sportactiviteiten georganiseerd zoals zaalvoetbal, volleybal, e.d.

Ramadan programma’s:
Elk jaar tijdens de Ramadan worden speciale ramadan programma’s georganiseerd aan deze
zogenaamde “iftar-avonden” nemen ook andere organisaties en instanties deel.

Huisgesprekken:
Om kennis te maken met verschillende mensen, om nieuwe vriendschappen te sluiten en om
veel over elkaar te leren worden er huisbezoeken georganiseerd daar waar er lekkere spijzen en
hapjes worden aangeboden.

Bezoeken:
Om de solidariteit en de integratie onder de leden te bevorderen worden er bezoeken gebracht
aan ziekenhuizen, bruiloften, verenigingen en aan buitenlandse instellingen en instanties