Naam instelling

Stichting Fatih Sultan

 

Contactgegevens
(bezoek en postadres)

Johan Wagenaarlaan 11

2324 XD Leiden

info@stichtingfatih.nl

KVK-nummer: 28115962

RSIN: 817977491

Werving en gelden

De werving van gelden gebeurt door onder andere middelen van;

maandelijkse contributies van onze leden.

Ontvangen van giften.

Organiseren van braderieën.

Sponsoring.

Bijdragen voor weekendonderwijs

 

Doelstelling

Stichting Fatih Sultan tracht haar doelen te verwezenlijken door:

1. Het continueren van een religieus- en cultureel centrum(moske) waar Islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die voor een ieder toegankelijk is;

2. Ons doel bereiken door het brede van spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen, sociale en maatschappelijke activiteiten. Een ieder, moslim en niet-moslim is hierbij welkom;

3. Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven;

4. Het verschaffen van informatie over de islam aan zowel moslims als niet-moslims;

5. Een bijdrage te leveren aan het geven van een correct beeld over de Islam om hiermee de huidige (negatieve) beeldvorming recht te zetten;

6. Het beantwoorden van diverse vraagstukken van bezoekers op religieus en maatschappelijk vlak.

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

De stichting wordt door gekozen bestuursleden bestuurd. De wijze van verkiezing is opgenomen in de statuten van de overkoepelende organisatie NIF. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en enkele bestuursleden.

samenstelling

 • Voorzitter: Fatih Kasapoglu
 • Vicevoorzitter: Ayhan Koroglu
 • Penningmeester: Rifat Ozen
 • Secretaris: Ufuk Aydogan
 • Bestuurslid: Abdullah Cakmak
 • Bestuurslid: Recep Altinok
 • Bestuurslid: Cem Akdeniz

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Fatih Sultan. Het stichtingsbestuur vergadert tenminste éénmaal per maand.

 

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

Doelstelling
In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de samenleving recht te zetten.

Activiteiten
Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die op de website breed staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

 • De financiële realisatie voor in stand houden van het (moskee)gebouw
 • De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de gemeenschap.
 • Het organiseren van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.
 • Kennis en informatie over de Stichting en de activiteiten verder verspreiden via social media (Facebook) en onze eigen website.
 • Bevorderen van maatschappelijke deelname van de moslim gemeenschap aan de Nederlandse maatschappij, zoals kennis sessies organiseren over onderwijs, politiek en gezondheid.

Werving fondsen en inkomsten,

De fondsen van Stichting Fatih Sultan komen van een vaste groep donateurs die onze (moskee)gebouw frequent bezoeken. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage een eenmalige donaties. Daarnaast verwerft de Stichting inkomsten door het organiseren van braderieën waar vooral turkse lekkernijen worden verkocht, zoals turkse pizza en baklava. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook willen wij binnenkort gebruik maken van online fondsenwerving en met een mogelijkheid om via IDEAL te doneren.

Beheer fondsen
De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de achterban van de moskee.

Besteding fondsen
Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

 • Vaste lasten voor de (moskee)gebouw (gas, water, licht, verzekeringen en overige facilitaire zaken van het pand)
 • Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud
 • Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen
 • Bijdrage vrijwilligers
 • Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig

 

Uitgeoefende activiteiten

De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt:

 • Elke dag , 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap.
 • Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap.
 • Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh).
 • In de weekenden is er mogelijkheid voor het volgen van voetbalwedstrijden op groot scherm, vooral aantrekkelijk bij onze jonge achterban.
 • Weekendonderwijs voor onder andere kinderen / jongeren van Turkse komaf (ook andere achtergronden zijn aanwezig).

 

Financiële verantwoording

In bijgevoegde documenten treft u de financiële jaarverslagen.